Kontakta oss

Oy Alexander Tillander Ab
Alexandersgatan 17
00100 Helsingfors

tel. 020 7000 620
shop@alexandertillander.fi

Öppethållningstider under jul:

Mon-Fre 10-18

Lördag 10-17

Söndag  7.2. 13-18

Till er tjänst!

FO-nummer  FI0112805-7