Diamant

Diamant är det hårdaste materialet i naturen. Diamantkvalitet och -värde bestäms av fyra olika faktorer: vikt, färg, renhet och slipning. Skillnaderna inom en viss egenskap är mycket små. Detta innebär att enbart en sakkunnig och erfaren expert kan konstatera skillnaderna samt bedöma deras inverkan på diamantens värde.

Diamantens storlek räknas i karat. En karat är 0,2 gram. Stora diamanter är mer sällsynta än små och karatpriset stiger kraftigt då vikten ökar.

Diamanterna i A.Tillanders kollektioner är av E-F, IF-VVS kvalitet och slipningen utmärkt.

De mest värdefulla diamanterna är de färglösa diamanterna. Även de diamanter som har en stark färg är värdefulla.

Renhet beskriver felfrihet av diamantens inre struktur. I en ren diamant finns det inte inneslutningar eller sprickor av någon form. Inneslutningarna i en diamant är vanligtvis inte kol, utan någon annan mineral eller sprickor av någon form. Inneslutningar är ofta ett bevis på att stenen är äkta. En fullständigt ren diamant är sällsynt. En diamant anses vara ren, ifall dess fel inte kan iakttas med 10-faldig förstoring.

» GIAs 4C tabell

GIA Buyer's Guide